.

 


Aktuálně (aktuální informace najdete ve svatomořickém zpravodaji)

VÝUKA  NÁBOŽENSTVÍ

Vždy ve ČT, zahájení 5.9.2019.

1. - 3. tř. 15:00

4. - 9. tř. 16:00

 

POUŤ  NA  SVATÝ  HOSTÝN

ÚT  24.9.2019  odjezd v 7:00 od Koruny u sv. Mořice. Cena 200,- Kč

Program: 9:30 mše sv., křížová cesta, volno, 14:00 svátostné požehnání, 15:00 odjezd

Přihlášky v sakristii kostele sv. Mořice (po mši svaté) nebo v kanceláři na faře (tel. 585 223 179).

 

MVF (5. - 19.9.2019)

plakát zde: https://www.mfo.cz/varhann-festival---program

 

ROZPIS PRÁZDNINOVÝCH BOHOSLUŽEB V OLOMOUCI 

Rozpis

 

FARNÍ  CHARITA  HLEDÁ  DOBROVOLNÍKY

Bližší informace zde:  FARNÍ  CHARITA

 

DAR  NA  REVITALIZACI  KOSTELA

Informace pro dárce: DAR  NA  OPRAVY

Text darovací smlouvy k vyplnění: FYZ.OSOBY  PRÁV.OSOBY

 

Web by Vojtěch Schubert, © 2005 - 2007