Příprava na křest

Milí  rodiče!

Narození dítěte je  radostná událost ve Vaší  rodině. Vy jako křesťané  chcete svému dítěti dát to nejlepší. Velkým darem pro duši  člověka je poznávání nadčasových  hodnot, spojených také s křesťanstvím a vírou. Pokud je ve Vašem rodičovském srdci alespoň kousek  důvěry k Bohu můžete požádat o křest.

Jsme  tu proto, abychom  Vaše  dítě pokřtili. Tedy přijali je do  církve ve které  vy, jako dospělí jste křtem přítomni a s vírou v Krista denně žijete.

Církev předpokládá jistě správně, že křesťanští rodiče žijí v církevním manželství, přijali  svátost biřmování a také vědí jak se zpovídat, a že přijímají v Eucharistii Tělo Ježíše  Krista. Křesťan se obrací k Bohu  v denní modlitbě a chodí na bohoslužby do kostela o nedělích a svátcích. V takovém prostředí se může plněji rozvinout  křesťanský   život pro nově pokřtěného.

Život však ukazuje, že životní  cesty leckterého člověka i křesťana jsou  příliš dramatické a složité. Právě  v této  situaci  Vám chceme vyjít vstříc a podat pomocnou  ruku.  Prosíme v této naší  snaze o pochopení a trpělivost.

Nikdy a nikomu neodmítáme křest! Je však  někdy složité vysvětlit žadatelům o křest dítěte, že křtít děti je možné jen pro  křesťanskou víru rodičů. Jestliže se rodiče s křesťanskou vírou neztotožňují či jsou vůbec proti víře, nelze klást vinu na adresu faráře, pokud navrhuje odložení křtu. Jestliže rodiče  pro víru  svou a svých dětí nechtějí nic udělat a vlastně ani nevěří, je kněz ve velice svízelné a těžko vysvětlitelné situaci.

 

Pokud se dotkneme  minima našich požadavků pod jehož úroveň nelze jít, je to:

1/  Znamení kříže

Rodiče pro dobro svého dítěte potřebují znát, jak se dělá  kříž. Pravou rukou od čela na břicho, pak levé rameno následně pravé a říká se: Ve jménu  Otce i  Syna i  Ducha svatého. Amen. 

2/  Základní modlitby

3/  Otče náš..

4/  Zdrávas Maria

5/  Věřím v Boha

6/  Desatero Božích přikázání

Osvobozeni od těchto modliteb jsou lidé negramotní a bez základního vzdělání, mentálně či tělesně hendikepovaní. Neznalost těchto základních modliteb je důvodem k odložení  křtu na pozdější dobu – doučení  se!

Ti kteří cítí vhodnost doplnit si alespoň základní vědomosti v křesťanství mohou využít nabídky  2 – 3 setkání v nichž se seznámí se základy  Písma sv. (bible), svátostí a života církve. Také mohou pokládat dotazy, které  rádi  zodpovíme. Své vědomosti si můžete vyzkoušet na testu pro  snoubence.

 

Web by Vojtěch Schubert, © 2005 - 2007