Test pro snoubence - správné odpovědi

1. c

2. c

3. d

4. d

5. c

6. d

7. c

8. d

9. c

10. c

11. e

12. c

13. c

14. d

15. b

16. d

 

Web by Vojtěch Schubert, © 2005 - 2007