Varhany

Se stavbou varhan bylo započato již na počátku třicátých let 18. století a původně měly být dílem olomouckého varhanáře  J. Heintzlera, která ovšem již v roce 1736 umírá. Podobně i další, kroměřížský varhanář Krištof Klement záhy umírá a v roce 1738 se Giannini (probošt) obrací na vratislavského stavitele varhan Michala Englera. Vlastní stavba byla ještě pozdržena událostmi slezských válek a ke skutečnému uvedení nových varhan dochází až v předvečer svátku sv. Mořice 22. 9. 1745. Michal Engler postavil nesporně unikátní a špičkový nástroj, který nejen co do velikosti, ale i co do kvality patří mezi nejlepší v Evropě. Sochařská výzdoba varhan je z hlavní části dílem Filipa Sattlera, především v řezbářské a štukové figurální složce. Sattler ovšem umírá již v roce 1738 a vlastní kompletizaci sochařské výzdoby spolu s rozsáhlou realizací zvláště řezbářského detailu provádí v závěru výstavby varhan jeho tovaryš přebírající vedení dílny Jan Antonín Richter (1712 - 1762). V letech 1959 - 1971 byly varhany a jejich sochařská výzdoba restaurovány, vlastní nástroj rozšířen o další rejstříky a doplněn pětimanuálovým hracím stolem. Tato obnova a modernizace ještě zvýšila výrazové hudební možnosti klasického barokního nástroje (135 rejstříků, 10 400 píšťal a zvukových center). Hrací stůl varhan byl v roce 1999 modernizován počítačem.

Pro hlubší zájemce je možnost prohlédnout si na našich stránkách dispozice svatomořických varhan, či jejich kolaudační listinu z roku 1745 psanou německy. Prohlédněte si také fotografie.

 

 

Web by Vojtěch Schubert, © 2005 - 2007