Věž

5. července 1398 postihl Olomouc, tehdy stále ještě s převažující dřevěnou zástavbou, katastrofální požár. O jeho rozsahu svědčí následné odpuštění městské daně markrabětem Joštem na dobu šesti let. Olomoučtí tuto pohromu přičítali nenáležitému svěcení předchozího svátku sv. Prokopa. Jedním z opatření do budoucna bylo založení a postavení nové vysoké věže při starém kostele sv. Mořice, která měla funkci zvonice (snad volně stojící, podle odsekaných kordonových říms na východní straně) a eventuelně i hlásky, umožňující přehlédnout značnou část tehdejší Olomouce. Zhotovena byla z pravidelně přitesaných kvádrů místní droby. Stavbu vedl nejspíše Parléř Jan, v roce 1401 přední člen městské rady, považovaný mylně za příslušníka rodiny Petra Parléře. Věž je poprvé zmíněna v roce 1403, z roku 1424 je zpráva o odlití svatomořického zvonu s jménem Havel (Gallus). Věž je také zpřístupněna pro turisty, prohlídka je individuální, pouze za pěkného počasí, vstupenky je možno zakoupit přímo u věže. Svatomořická věž měří 46m.

 

 

Věž po dobu oprav trvale uzavřena !!! 

 

Web by Vojtěch Schubert, © 2005 - 2007