Roman Catholic
Saint Maurice Parish Olomouc

Bible citation for today:

Běda těm, kdo myslí na nepravost. (Mich 2,1) www.vira.cz

Roman Catholic Saint Maurice Parish in Olomouc

The main city church and the residence of the provost The Church of St. Maurice is located in the historical centre of Olomouc. With its dominant South bell tower, the church represents one of the most important instances of late-Gothic architecture in the entire Moravian land. The 1745 pipe organ, extended to a five-manual instrument in years 1959–1971, is one of the largest pipe organs in Europe. With that being said, it does not come as a surprise that the St. Maurice church lies in the centre of the music community in Olomouc as well. Welcome!

History of The Church of St. Maurice

A long and interesting story follows the St. Maurice church. The construction work began in the second half of 13th century – since then, the church went through multiple phases including late-Roman and early-Gothic renovations. The church we know today was finished at the beginning of 16th century.


More in History.

Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0005273


Investor: Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc

Doba trvání:01/2015 – 12/2021
Operační program:   Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa:3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Specifický cíl:3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
Investiční priorita:6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Celkové výdaje:123 000 000 Kč
Dotace z IROP:116 850 000 Kč
Vlastní zdroje:6 150 000 Kč

Hlavními cíli projektu jsou stavební a restaurátorská obnova významné regionální dominanty - NKP kostela sv. Mořice v Olomouci, zpřístupnění jižní středověké věže kostela a restaurování největších varhan v ČR.

V rámci projektu bude realizována:

  1. stavební a restaurátorská obnova obvodového pláště a jižní věže, vybudování nového schodiště jižní věže
  2. zpřístupnění jižní středověké věže návštěvníkům
  3. vybudování nové návštěvnické expozice "Kostel sv. Mořice v Olomouci v průběhu věků"
  4. obnova celoevropsky unikátních varhan
  5. zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
  6. rozšíření digitalizace NKP, včetně zpřístupnění digitálních výstupů široké veřejnosti

Revitalizaci podpořilo statutární město Olomouc.

REGULAR RELIGIOUS SERVICES

Mass

Mo - Sa8:00 (with following adoration on Friday)
Su7:30, 9:00 

Confessions

Mo - Sa7:30 - 7:55
+Fr9:00 - 11:00
Subefore Mass