Římskokatolická farnost
svatého Mořice Olomouc

Svátosti

Křest dětí

O křest žádají rodiče dítěte v místě svého bydliště alespoň jeden měsíc předem. Protože při křtu dítěte rodiče a kmotři slibují, že zajistí křesťanskou výchovu dítěte, mají rodiče během přípravy dát církvi záruky, že jsou ochotni a schopni tento závazek plnit (cca 4 setkání s duchovním). Nejsou-li dostatečné záruky, je třeba přípravu ještě prodloužit o důkladnější náboženské poučení rodičů. Termíny setkání podle individuální domluvy ve farní kanceláři, viz příprava na křest. Pro zájemce je tu možnost vyplnit formulář potvrzení o křtu a přes naši farnost jej doručit do farnosti dle vašeho výběru.

Křest dospělých

Setkání probíhají jednou za týden (září - červen). Příprava ke křtu dospělého trvá minimálně jeden rok. Společenství je otevřené a připravené kdykoli během školního roku zcela nezávazně přivítat mladé lidi hledající odpověď na základní náboženské otázky, zajímající se o texty Bible a toužící po uvedení do modlitby. Přípravu zajišťuje klášter dominikánů.

Náboženství

Výuka probíhá pouze v období školního roku (září - červen).

Náboženství pro děti probíhá v časovém rozmezí podle věku dítěte. Bližší informace sděluje následující tabulka.

1.-3. třída ZŠ14:00-14:50
4.-9. třída ZŠ15:00-15:50

První svaté přijímání

Pro děti se uskutečňuje příprava jednou za týden (leden - červen) ve druhém patře fary. Příprava navazuje na vyučování náboženství třetí třídy. 

Příprava pro dospělé probíhá většinou společně s dospělými připravujícími se na křest, tj. jednou za týden (září - červen) v druhém patře fary. Je i možnost individuální domluvy, viz otázky k prvnímu svatému přijímání.


Biřmování

Probíhá jednou týdně (září - květen). Minimální věk pro přijetí této svátosti je 14 let. Přípravu v Olomouci zajišťuje klášter dominikánů.

Příprava snoubenců

Trvá přibližně tři měsíce a minimální počet setkání je osm (4 x Centrum pro rodinu + 4 x kněz). Tato příprava probíhá zcela individuálně dle domluvy. O církevní sňatek žádají snoubenci ve farnosti ženicha nebo nevěsty. Podívejte se také na znalostní minimum pro snoubence a po jeho přečtení si vyzkoušejte své vědomosti na příkladu testu snoubenců.