Roman Catholic
Saint Maurice Parish Olomouc

Baptism

Křest dětí

Milí  rodiče!

Narození dítěte je radostná událost ve Vaší rodině. Vy jako křesťané chcete svému dítěti dát to nejlepší. Velkým darem pro duši člověka je poznávání nadčasových hodnot, spojených také s křesťanstvím a vírou. Pokud je ve Vašem rodičovském srdci alespoň kousek důvěry k Bohu můžete požádat o křest.

Jsme  tu proto, abychom Vaše dítě pokřtili. Tedy přijali je do církve ve které vy, jako dospělí jste křtem přítomni a s vírou v Krista denně žijete.

Církev předpokládá jistě správně, že křesťanští rodiče žijí v církevním manželství, přijali  svátost biřmování a také vědí jak se zpovídat, a že přijímají v Eucharistii Tělo Ježíše Krista. Křesťan se obrací k Bohu v denní modlitbě a chodí na bohoslužby do kostela o nedělích a svátcích. V takovém prostředí se může plněji rozvinout  křesťanský život pro nově pokřtěného.

Život však ukazuje, že životní cesty leckterého člověka i křesťana jsou příliš dramatické a složité. Právě v této  situaci Vám chceme vyjít vstříc a podat pomocnou ruku. Prosíme v této naší snaze o pochopení a trpělivost.

Nikdy a nikomu neodmítáme křest! Je však někdy složité vysvětlit žadatelům o křest dítěte, že křtít děti je možné jen pro křesťanskou víru rodičů. Jestliže se rodiče s křesťanskou vírou neztotožňují či jsou vůbec proti víře, nelze klást vinu na adresu faráře, pokud navrhuje odložení křtu. Jestliže rodiče pro víru svou a svých dětí nechtějí nic udělat a vlastně ani nevěří, je kněz ve velice svízelné a těžko vysvětlitelné situaci.

Pokud se dotkneme minima našich požadavků pod jehož úroveň nelze jít, je to:

 1. Znamení kříže
  Rodiče pro dobro svého dítěte potřebují znát, jak se dělá kříž. Pravou rukou od čela na břicho, pak levé rameno následně pravé a říká se: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
 2. Základní modlitby
  Otče náš..
  Zdrávas Maria
  Věřím v Boha
 3. Desatero Božích přikázání

Osvobozeni od těchto modliteb jsou lidé negramotní a bez základního vzdělání, mentálně či tělesně hendikepovaní. Neznalost těchto základních modliteb je důvodem k odložení  křtu na pozdější dobu – doučení  se!

Ti, kteří cítí vhodnost doplnit si alespoň základní vědomosti v křesťanství, mohou využít nabídky  2 – 3 setkání v nichž se seznámí se základy Písma sv. (bible), svátostí a života církve. Také mohou pokládat dotazy, které  rádi zodpovíme. Své vědomosti si můžete vyzkoušet na testu pro  snoubence.