Římskokatolická farnost
svatého Mořice Olomouc

Formulář potvrzení o křtu

Jak postupovat

Formulář níže je pouze vzor. Žadatelé o potvrzení si stáhnou formulář, který na PC vyplní následovně. Do kolonek formuláře stačí doplnit ty údaje, které víte. Do formuláře však rozhodně doplňte adresu farnosti a e-mail, pro kterou potvrzení potřebujete. Poté takto vyplněný formulář pošlete e-mailem jako přílohu na e-mail naší farnosti (christ@volny.cz). Naše farnost ve formuláři vyplní chybějící, vámi nedoplněné údaje a přepošle takto zpracovaný formulář na adresu farnosti, kterou jste ve formuláři uvedli do kolonky Adresa a e-mail farnosti.